Wereld Tai Chi Dag ZwollePersbericht 2019
Wereld Tai Chi Dag Zwolle

Wereld Tai Chi Dag Zwolle Yin en Yang in balans
Wereld Tai Chi Dag Zwolle gratis Tai Chi workshops

HOME   

Stichting Gunga Din

Programma

MarktContact


Ervaringen


Wat is :              
Tai Chi Chuan  
Chi Kung           
Pushing Hands  
Tai Chi Boksen 
Tai Chi Wapens
 
Workshops

Wil jij als leraar ook een bijdrage leveren en deze dag kleur geven?
Meld je tijdig aan  zodat we je in kunnen plannen en ieder tot zijn recht kan komen.
  
judith@wereldtaichidag.nl
WTCD Elders
Foto's  Wil je een poster
  voor je raam of
  een flyer met het
  programma?
  Af te halen bij het
  Inner Touch Tai Chi
  centrum aan de
  Westerlaan 51
  Zwolle
  openingstijden zie
  www.inner-touch.nl
Wereld Tai Chi Dag
Zaterdag 27 april van 10 tot 16 uur in het Park de Wezenlanden, Zwolle (achter het provinciehuis).

Gratis evenement voor iedereen die wenst mee te doen!
Leraren van verschillende scholen delen hun bewegingskunst “Tai Chi” en “Qigong” gratis op deze geweldige dag. Laat je informeren en doe mee
J

Op vele plekken in Nederland en over de hele wereld wordt er op de laatste zaterdag van april Tai Chi beoefend. Zo ontstaat er een “GLOBAL TAI CHI WAVE” van positieve energie over de aarde. Uit vele onderzoeken is gebleken dat Tai Chi heilzaam is voor de gezondheid. Tai Chi combineert beweging met meditatie oefeningen. Het is een oefenprogramma gericht op mobiliteit, spierkracht, uithoudingsvermogen, het optimaliseren van balans en ontspanning wat leidt tot een beter welbevinden. Tai Chi is van oorsprong een Chinese vechtsport gebaseerd op stabiel staan, het uitvoeren van gecoördineerde lichaamsbewegingen en mentale alertheid. En dat zijn precies de kwaliteiten die ieder mens goed kan gebruiken om gezond en vitaal door het leven te gaan.

Dit evenement is een platform om mensen samen te brengen en een uiting van dankbaarheid voor de creatie van dit waardevolle geschenk “Tai Chi”.

Kijk op www.wereldtaichidag.nl / www.facebook.com/WereldTaiChiDag/
WTCD Zwolle is een gratis evenement en wordt georganiseerd vanuit Stichting Gunga Din de Waterdrager. Deze stichting is een cultureel algemeen nut beogende instelling (ANBI) welke geen winstoogmerk heeft. Om dit evenement te dragen vragen wij een financiële bijdrage in de vorm van donaties. Stort uw donatie op St. Gunga Din de Waterdrager rek.nr. NL81ABNA058.16.82.009
Alvast heel hartelijk dank.
Graag kijk ik uit naar onze ontmoeting op het CHI-veld.

Groeten Judith van Drooge 
Team Wereld Tai Chi Dag
Wil je deel zijn van dit evenement als vrijwilliger of op de markt staan neem contact op via judith@wereldtaichidag.nl

Donaties voor het mogelijk maken van dit evenement zijn van Harte Welkom! doneren van een bedrag kan op reknr. NL81ABNA058.16.82.009 o.v.v. donatie Wereld Tai Chi dag
t.n.v. Gunga Din de Waterdrager (cult. ANBI)
Wereld Tai Chi Dag Zwolle, Stichting Gunga Din de Waterdrager,
www.wereldtaichidag.nl / www.facebook.com/WereldTaiChiDag/

Kom in beweging op deze hopelijk stralende "Wereld Tai Chi dag".

NOOT VOOR DE REDACTIE:
De wereld Tai Chi dag wordt gedragen door vele enthousiaste vrijwilligers en is een initiatief van wereldkampioene en Inner Touch Tai Chi-schoolhoudster, Judith van Drooge. Tevens voorzitter van de Stichting Gunga Din de Waterdrager en bestuurslid van Tai Chi Nederland (STN).
Judith van Drooge is te bereiken via Inner Touch Tai Chi Centrum
Westerlaan 51 Zwolle   038-4223931   judith@wereldtaichidag.nl
Wereld Tai Chi Dag Zwolle gratis Tai Chi Workshops, Demonstratie, Markt
Wereld Tai Chi Dag Zwolle gratis Tai Chi Workshops, Demonstratie, Markt